Adatkezelési tájékoztató

BEVEZETÉS

Az oldalt üzemeltető Sólyom Bernadett egyéni vállalkozó a jelen adatkezelési tájékoztatóban www.ambrosiabotanicals.hu weboldalon történő kozmetikai, illetve szépségápolási termékek vásárláshoz kapcsolódó adatkezelési szabályokat rögzíti, és nyújt tájékoztatást az oldal használói számára.


Az oldal üzemeltetése és az adatkezelés az alábbi jogszabályoknak megfelelően történik:


AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.), a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (Általános adatvédelmi rendelet)

2001. évi CVIII. törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről

2013. évi V. törvény, a Polgári Törvénykönyvről

Az oldal üzemeltetője, egyben adatkezelő


Név:                             Sólyom Bernadett

Székhelye:                  8142 Úrhida Boróka utca 3.

Adószáma:                  56528602-1-27

Telefonszám:              +36 20 491 8377

E-mail cím:                  ambrosia.botanicals5@gmail.com


Tárhelyszolgáltató:


Név: Zedtaylor Kft.

Cím: 8000 Székesfehérvár, Rác utca 1. 2. em. 6.

Telefon: +36 30 90-88-405

Email: info@zedtaylor.hu

Weboldal: www.zedtaylor.hu


AZ ADATKEZELÉS CÉLJA ÉS A KEZELT ADATOK KÖRE

A weboldal az Ambrosia Botanicals logóval ellátott natúrkozmetikumok értékesítését szolgálja.


A kozmetikumok megvásárlásakor a vásárlótól az alábbi adatok megadását kérjük:

név; email cím; telefonszám; postázási cím; számlázási név és cím.


A megrendelést követően a megadott email címre küldjük a megrendeléssel kapcsolatos információkat, amennyiben szükséges telefonon vesszük fel önnel a kapcsolatot. A rendeléskor megadott adatok alapján elektronikus számlát állítunk ki, melyet emailben küldünk meg. A vásárlás feltétele, hogy a rendeléskor kért adatokat megadja számunkra, hiszen ezek elengedhetetlenül szükségesek a számlázás és a postázás során.


A megrendelt termékek vételárának bankkártyával történő kiegyenlítése a BARION fizetési rendszerén keresztül valósul meg, aki önálló adatkezelőként jár el saját adatkezelési szabályai szerint. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyszáma: H-EN-I-1064/2013.


A megrendelés során megadott adatokat nem ellenőrizzük, helyességükért az azt megadó személy felel. Az e-mail címed megadásakor felelősséget vállalsz azért, hogy a megadott címről kizárólag te veszel igénybe szolgáltatást. Ennek alapján a megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő felelősség kizárólag azt terheli, aki az e-mail címet regisztrálta.


AZ ADATKEZELÉS JOGALAPJA

Az Általános adatvédelmi rendeletnek az adatkezelés jogszerűségéről szóló 6. cikkének ide vonatkozó rendelkezései szerint


(1)   A személyes adatok kezelése kizárólag akkor és annyiban jogszerű, amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül:


a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;

b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;

c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

E szerint az adatkezelés jogalapja az Önnel, mint vásárlóval, a megrendelés során létrejövő szerződés teljesítése, valamint a számla kiállítása körében fennálló jogi kötelezettségünk. Az adatok megadása feltétele a szerződéskötésnek, az adatkezelés ezért elengedhetetlen a megrendelés teljesítése érdekében.


A weboldal látogatáskor a vállalkozás működtetése érdekében kezeli az oldallátogató IP címét, a látogatás időpontját, időtartamát, a megtekintett aloldalak listáját, az oldallátogató operációs rendszerét, böngészője típusát, képernyő-felbontását. Az adatkezelés célja a szolgáltatás színvonalának javítása, az adatokból statisztikai elemzések készítése. Az adatkezelés időtartama 2 év. Az adatfeldolgozó a Google Analytics.


Sütik (cookie-k) használatával a weboldal látogatóival kapcsolatban az alábbi adatokat kezeljük: egyedi azonosítószám, időpont, böngésző beállítási adatok, látogatói viselkedés a weboldalon. Az adatok megismerésére az adatkezelő jogosult. Az adatokat elektronikus módon tárolják. Az adatkezelés célja a weboldal fejlesztése, információgyűjtés a weboldal használatáról, célzott hirdetések elhelyezése más weboldalakon, a böngésző felhasználók azonosítása, a weboldalon végzett tevékenységek követése, elemzése annak érdekében, hogy a felhasználói élményt folyamatosan javíthassuk, a felhasználó számára releváns ajánlatokat juttathassunk el.


A sütiket a meglátogatott weboldalak helyezik el a felhasználó számítógépén. Ezek kis szövegfájlok, amiket a weboldal használatakor a felhasználó internetes böngészője tárol el. Segítségükkel javul a felhasználói élmény, mert megjegyzik a látogatók egyéni beállításait, amelyek felhasználásra kerülhetnek különböző tranzakciók igénybevételekor, így nem kell újra begépelni őket. A sütik törölhetők, és be lehet állítani, hogy a felhasználó böngészője ne tárolja őket. Ilyenkor azonban előfordulhat, hogy egyes funkciók nem működnek majd megfelelően, ezért a felhasználó úgy érzékelheti, hogy az oldal hibás.


A rendszersütik ahhoz szükségesek, hogy böngészhessen a weboldalon, használni tudja annak funkcióit. Ezen sütik érvényességi ideje az aktuális látogatásra vonatkozik, a böngésző bezárásával automatikusan törlődik a számítógépedről. Az ilyen sütik használata nem igényli a hozzájárulást, ezekről az első látogatásodkor egy felugró sáv ad tájékoztatást. Az adatkezelés célja az, hogy a felhasználói élményt biztosítsuk, személyes adatokat nem kezelünk.


A weboldal teljesítményének elemzését biztosító sütikkel a weboldal forgalmát és a látogatók viselkedését tudjuk mérni. Ezek sem tudnak személy szerint beazonosítani, csak olyan információkat gyűjtenek, amelyek azt mutatják, hogy melyik oldalt nézték meg a látogatók, hány oldalt keresett fel, mennyi ideig volt az oldalon, voltak-e hibaüzenetek. A weboldal a Google Analytics alkalmazást használja. Az adatokat a Google szerverei kódolt formában tárolják, tehát a gyűjtött adatokat tömegesen elemezzük. Ezeket a sütiket is a felhasználói élmény és a weboldal javítása érdekében használjuk.


A hirdetési sütik sem tudják az adott személyt beazonosítani, információkat gyűjtenek az oldalak megtekintéséről. Ezek az adatok abban segítenek, hogy tudjuk, melyek az érdeklődésre számot tartó tartalmak. Hozzájárulás esetén a weboldal használat nyomon követése során összegyűjtött információkat felhasználhatjuk a személyes adatokat annak érdekében, hogy ajánlatainkat még jobban személyre szabhassuk.


Akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Goolge Analytics letiltó böngészőbővítményt. Ez a bővítmény nem akadályozza meg az adatküldést a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére. A Google adatvédelmi irányelveit itt éred el: https://policies.goolge.com/privacy?hl=hu


A felugró ablakok anonim sütiket használnak annak érdekében, hogy megakadályozzák, hogy ismételten felbukkanjanak, a felhasználói élményt zavarva. A felugró ablakok sütije egy hétig jegyzi meg a látogatót, ezen idő alatt nem jelenik meg újra a pop up.


Az adatkezelés jogalapja a kifejezett hozzájárulás, célja, hogy elektronikus direkt marketing tartalmú üzenetet, hírlevelet, reklámot küldjünk a közvetlen ügyfélszerzés módszerével. Az adatkezelés a hozzájárulás visszavonásáig, vagyis a weboldalról való leiratkozásig tart. A név és az e-mail cím elkérésnek konkrét célja az azonosítás, kapcsolattartás, a hírlevélre való feliratkozás lehetővé tétele. A feliratkozás időpontjának és a számítógéped IP címének rögzítése technikai információs művelet. Az adatokat elektronikusan tároljuk. A megadott névnek, e-mail címnek nem kell a személyedre utaló adatot tartalmaznia. Ezek az adatok a kapcsolattartást szolgálják, ahhoz szükségesek, hogy a küldött hírlevél, információ, ajánlat elérjen a címzetthez.


Az adatokat elektronikus úton tároljuk. Az adatokat az adatkezeléshez történő hozzájárulás visszavonásakor töröljük, kivéve a számlázási adatokat, melyeket a jogszabályi előírások szerint törölhetünk.


Az elektronikus díjbekérő és számla kibocsátása érdekében a megadott adatokat továbbítjuk a számlázó program rendszerébe, valamint bankkártyás fizetés esetén a Barion rendszerébe. Ez az adattovábbítás az elektronikus díjbekérő és számla kiállítása és továbbítása, valamint a termék vagy szolgáltatás bankkártyával történő kiegyenlítése érdekében történik.


Adatait a szerződés teljesítését követően a polgári jogi elévülési idő leteltéig (ami 5 év) kezeljük, a számlán szereplő adatokat azonban 8 évig kell megőriznünk.


AZ ÖN JOGAI AZ ADATKEZELÉSSEL KAPCSOLATBAN

Az adatkezelés időtartamán belül Önt, mint az adatkezeléssel érintett személyt az Általános adatvédelmi rendelet előírásai szerint az alábbi jogok illetik meg: személyes adatokhoz és az adatkezeléssel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés; helyesbítéshez való jog; adatkezelés korlátozása; törléshez való jog; hordozhatósághoz való jog; tiltakozáshoz való jog, hozzájárulás visszavonási joga.


Amennyiben Ön az adatkezeléssel kapcsolatos jogaival kíván élni kíván, akkor az azonosítás érdekében olyan személyes adatok megadását kérjük, melyeket a termékek vásárlásakor már eljuttatott számunkra. Az adatkezeléssel kapcsolatos panaszokat legkésőbb 30 napon belül válaszoljuk meg.


A hozzájárulás visszavonásának joga: Ön bármikor jogosult az adatkezeléshez adott hozzájárulást visszavonni, ilyen esetben a megadott adatokat rendszereinkből töröljük.


A személyes adatokhoz és információkhoz való hozzáférés: Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a kezelt személyes adatokhoz hozzáférést, az adatkezelésről pedig tájékoztatást kapjon.


A jog gyakorlásának célja az adatkezelés jogszerűségének megállapítására és ellenőrzésére irányulhat, ezért többszöri azonos tartalmú tájékoztatás kérése esetén méltányos költségtérítést számolhatunk fel a tájékoztatás teljesítéséért cserébe. A személyes adatokhoz való hozzáférést úgy biztosítjuk, hogy az Ön azonosítását követően emailben juttatjuk el Önhöz a kezelt személyes adatokat és az információkat. Kérjük, hogy kérelmében jelölje meg, hogy a személyes adatokhoz kér hozzáférést, vagy az adatkezeléssel kapcsolatos információkat kéri.


Helyesbítéshez való jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére késedelem nélkül helyesbítsük az Önre vonatkozó pontatlan személyes adatokat.


Az adatkezelés korlátozásához való jog illeti meg így Ön jogosult arra, hogy kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:


Ön vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük a személyes adatok pontosságát, ha az ellenőrzésre nincs szükség, akkor korlátozást sem alkalmazunk;

az adatkezelés jogellenes, és Ön ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

már nincs szükségünk a személyes adatokra a megjelölt adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, de jogos érdekünk is megalapozhatja az adatkezelést, ez

esetben amíg megállapításra nem kerül, hogy jogos indokaink elsőbbséget élveznek-e az Ön


jogos indokaival szemben, az adatkezelést korlátozni kell.


Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen (legalább a korlátozás feloldását megelőző 3 munkanappal) tájékoztatjuk Önt.


Törléshez – elfeledtetéshez való joga alapján Ön jogosult arra, hogy indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó személyes adatokat, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:


a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy kezeltük;

Ön visszavonja hozzájárulását és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

Ön tiltakozik a jogos érdeken alapuló adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű

ok (azaz jogos érdek) az adatkezelésre,


a személyes adatokat jogellenesen kezeltük és ez a panasz alapján megállapítást nyert,

a személyes adatokat a ránk alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell.

Tiltakozáshoz való joga alapján Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen. Ebben az esetben a személyes adatokat nem kezelhetjük tovább, kivéve, ha az bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.


A hordozhatósághoz való jog alapján, amennyiben az adatkezelés szerződés teljesítéséhez szükséges, vagy az adatkezelés az Ön önkéntes hozzájárulásán alapul, Önnek joga van arra, hogy kérje, hogy az Ön által a részünkre megadott adatokat gépileg értelmezhető formában megkapja.


JOGORVOSLATI LEHETŐSÉGEK

Amennyiben Ön szerint megsértettük valamely, az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezést, vagy nem teljesítettük valamely kérelmét, akkor vélelmezett jogellenes adatkezelés megszüntetése érdekében a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság vizsgálati eljárását kezdeményezheti (levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5., e -mail: ugyfelszolgalat@naih.hu). Tájékoztatjuk emellett arról is, hogy polgári pert is indíthat az illetékes bíróság előtt.


EGYÉB RENDELKEZÉSEK

Fenntartjuk a jogot, hogy jelen adatkezelési tájékoztatót az adatkezelés célját és jogalapját nem érintő módon módosítsuk. Amennyiben azonban a gyűjtött adatokkal kapcsolatban a gyűjtésük céljától eltérő célból további adatkezelést kívánunk végezni a további adatkezelést megelőzően tájékoztatjuk Önt az adatkezelés céljáról, a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, akkor az időtartam meghatározásának szempontjairól; azon jogáról, hogy kérelmezheti az Önre vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférést, azok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és jogos érdeken alapuló adatkezelés esetén tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, valamint a hozzájáruláson, vagy szerződéses kapcsolaton alapuló adatkezelés esetén kérheti az adathordozhatósághoz való jog biztosítását. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén arról, hogy a hozzájárulást Ön bármikor visszavonhatja. Az adatkezelés csak ezt követően kezdődhető meg, amennyiben az adatkezelés jogalapja hozzájárulás, az adatkezeléshez a tájékoztatáson felül Önnek hozzá is kell járulnia.


Az informatikai rendszerek működtetése során a szükséges jogosultságkezelési, belső szervezési és technikai megoldások biztosítjuk, hogy adatai illetéktelen személyek birtokába ne juthasson, illetéktelen személyek az adatokat ne tudják törölni, kimenteni a rendszerből, vagy módosítani. Az adatvédelmi és adatbiztonsági követelményeket érvényre juttatjuk adatfeldolgozóinkkal szemben is. Az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást vezetünk, amennyiben szükséges, a felmerülő incidensekről tájékoztatjuk Önt.


Mindent megteszünk, hogy biztosítsuk az adatkezeléshez kapcsolódó kockázatok kizárását, de az adatbiztonság sérülése esetén késedelem nélkül, megtesszük a szükséges biztonsági intézkedéseket a sérülés megszüntetése és a biztonság helyreállítása érdekében, és a tudomásunkra jutástól számított 72 órán belül bejelentést teszünk a felügyeleti hatóságnak és téged is tájékoztatunk a megadott elérhetőségeden.


 


Hatályos: 2020 december 01. napjától


8142 Úrhida, 2020. Október 29.